Systém pochůzky online

Pochůzky online a patrol systém

Pochůzkový systém provozovaný společností Torex security, spol. s.r.o. je unikátním systémem pro dohled Vašich pracovníků ostrahy objektuPatrol systém je výjimečný v tom, že se v reálném čase zaznamenává stav pochůzky. Jednotlivé patroly již nemusíte hlídat, náš systém vše udělá za Vás a to online! Pochůzkový terminál online PT 400 slouží k identifikaci pochůzek pracovníků ostrahy provádějících pravidelné obchůzky střeženým objektem.

Kontrolní místa střeženého objektu jsou označena identifikačními čipy, které strážný při své obchůzce bezkontaktně načítá pochůzkovým terminálem PT 400 a tím zaznamená datum a čas provedené kontroly jednotlivých kontrolních bodů střeženého objektu. Veškerá evidence je automaticky odeslána přes GPRS na server www.pochuzky.cz. Systém každé digitální označení místa a času pochůzky porovnává vůči pochůzkovému plánu, který je individuálně nastaven uživatelem. Pokud se s ním pochůzka neshoduje, jsou automaticky vyrozuměny uvedené kontaktní osoby a to mailem či sms zprávou. To umožňuje okamžitě řešit nastalou situaci.

Data v bezpečí a pochůzkový systém – patrol systém

Počet záznamů do pochůzkového systému je neomezený, protože pochůzkový systém odesílá data v pravidelných intervalech na server. Pochůzkový systém a jeho čtečky nepřijdou o data a to ani v případě, že se čipový snímač poškodí, nebo dojde k výpadku GPRS signálu.


Výhody systému kontrolního pochůzkového systému www.pochuzky .cz

  • o realizaci pochůzek máte přehled v reálném čase tzv. on-line
  • nemusíte strážné hlídat, systém www.pochuzky.cz to dělá za Vás: pokud strážný neprovede čipování kontrolních bodů ve Vámi předem stanoveném časovém plánu, systém Vás o tom sám upozorní formou sms nebo e-mailu
  • počet záznamů je neomezený, protože data jsou v pravidelných intervalech automaticky odesílána na server www.pochuzky.cz
  • nehrozí žádná ztráta dat a to ani v případě poškození pochůzkového terminálu či výpadku GPRS signálu
  • nemusíte už myslet na to, že dochází baterie a koupit novou. Náš systém je dodáván včetně nabíječky, jednoduše připojte pochůzkový terminál do el. sítě a nabijete jej
  • o stavu baterie a manipulaci s pochůzkovým terminálem máte neustálý přehled, snímací zařízení Vám o sobě vše nahlásí v pravidelných intervalech (tzv. status)

Kontrola ostrahy objektu online

Pochůzkový systém – Patrol systém je nezávislý

Nemusíte se bát ztráty dat ani v tom případě, kdy v pochůzkovém terminálu dojde baterie! Data jsou uložena v paměti terminálu PT do té doby, než budou úspěšně odeslána na server. Jakmile pochůzkový terminál připojíte do síťě, abyste jej nabili, data se automaticky odešlou.

Nový terminál PT 401

Neváhejte a vyzkoušejte pochůzkový systém na www.pochuzky.cz se všemi jeho výhodami!
 

Nový terminál PT 451

Novinka – Certifikační list

Zákazníkům vystavíme certifikační list na základě uzavřené smlouvy na poskytování našich služeb pochůzkového systému on-line.