Certifikáty TOREX SECURITY, spol s.r.o.

  • ČSN EN ISO 9001:2001
  • Osvědčení o členství v komoře podniku komerční bezpečnosti
  • Osvědčení o členství hospodářské komory ČR
  • Osvědčení o členství ČAP
  • Pojištění o náhradě škody Kooperativa pojišťovna, a. s. , Vienna Insurance Group

Novinka – Certifikační list

Zákazníkům vystavíme certifikační list na základě uzavřené smlouvy na poskytování našich služeb pochůzkového systému on-line.