Nejčastěji kladené otázky

Pochůzkový systém musí být schopen zasílat data online(okamžitě po označení kontrolního bodu) na chráněný server.
Po načipování jsou data odeslána na pochůzkový server www.pochuzky.cz do cca 30 sec.
Požadujeme přístup až 10ti oprávněných osob do databáze serveru v ceně připojení.
Přístup na pochůzkový server není omezen počtem uživatelů.
Požadujeme, aby byl systém schopen vyhodnotit příliš velkou časovou prodlevu(cca nad 30 minut) mezi kontrolními obchůzkami.
V systému lze nastavit „kontroly“ pochůzek v různých časových intervalech s odesláním nedostatků na email.
Jak dlouho jsou data na serveru archivována?
Data na serveru jsou archivována po dobu minimálně 12 měsíců.
Jakým způsobem komunikuje vaše zařízení se serverem?
Ve čtečce je SIM karta, která přenáší data z pochůzek přes mobilní internet na server www.pochůzky.cz.
Jakou podobu/formát mají data stažená ze serveru?
Stažená data mají podobu tabulek ve formátu Excel nebo PDF.
Jak se chová pochůzkový systém v případě ztráty mobilního signálu? Jak a kdy odešle požadovaná data?
Všechna neodeslaná data zůstanou v pochůzkovém terminálu a odešlou se v okamžiku připojení k mobilní síti.

Cena

Jaká je cena pochůzkového zařízení?
Cena je dle zaslané cenové nabídky.
Jaká je cena jednoho kontrolního bodu(čipu) a lze kontrolní body pořizovat samostatně?
Cena je dle zaslané cenové nabídky. Kontrolní čipy lze pořizovat kdykoliv.
Požadujete zvláštní platbu za připojení každého jednotlivého zažízení?
Připojení jednotlivých terminálů je ZDARMA.
Jaká je finanční náročnost přenosu dat z pochůzkového terminálu na pochůzkový server?
Nutnost pořízení SIM karty do každého pochůzkového terminálu – cca 100Kč/SIM karta dle tarifu vašeho operátora.
Jaká je cena paušálního připojení k serveru?
Cena je v rozmezí od 299Kč do 499Kč za měsíc dle typu přístupového terminálu.